Juridisch advies en dienstverlening in klare taal.

Bij Hendrik Bosmans kan u terecht voor gepersonaliseerd juridisch advies en dienstverlening. De focus ligt op een deskundige dienstverlening voor ondernemingen en particulieren. Hendrik Bosmans gelooft in efficiëntie, transparantie en innovatie.

Er wordt bewust gekozen voor een kleinschalig kantoor. U betaalt enkel de juridische dienstverlening, geen zware en dure infrastructuur. What you see is what you get.

De meer dan 40 jaar praktijkervaring biedt een absolute meerwaarde. Hendrik Bosmans staat steeds klaar met helder en to-the-point advies.

Meer over Hendrik Bosmans

Advocaat Hendrik Bosmans

Hendrik Bosmans (° 1951) studeerde in 1975 af aan de Universiteit Leuven. Specialiseerde in zee- en vervoersrecht, handels en economisch recht. En behaalde een Master in Business Law aan de Universiteit Antwerpen.

Hendrik Bosmans is tevens plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen. De rechtbank stelt hem regelmatig aan als schuldbemiddelaar, curator van faillissementen, voorlopig bewindvoerder over ondernemingen en vereffenaar van vennootschappen. Hij is ook een erkende arbiter.

Hendrik Bosmans is lid van de Belgische Vereniging voor Zeerecht, deed gedurende bijna 20 jaar ervaring op als voorzitter van een schoolbestuur en is al vele jaren bestuurder en ondervoorzitter van een grote organisatie in de gehandicaptenzorg.

Behandelde materies

Zeerecht
Zeerecht

cargo claims, aanvaring, goederenbehandeling, bevrachting, expeditie

Transportrecht

Transportrecht

nationaal en internationaal wegvervoer, rivierbevrachting, luchtvaart

Vennootschaps- en ondernemingsrecht
Vennootschaps- en
ondernemingsrecht

statuten, overeenkomsten, fusies, geschillenregeling

Handelscontracten

Handelscontracten

handelshuur, concessieovereenkomsten, handelsagentuur, franchising

Insolventierecht

Insolventierecht

faillissement, herstructurering van ondernemingen, collectieve schuldenregeling

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Aansprakelijkheids- en
verzekeringsrecht

ook zee- en transportverzekering

Incasso

Incasso

dienstverlening schuldeisers

Burgerlijk Recht

Burgerlijk recht

koop, huur, bouwrecht, appartementsrecht, erfenissen, echtscheiding, voorlopige maatregelen, onderhoudsgelden

Marktpraktijken en consumentenbescherming
Marktpraktijken en
consumentenbescherming

oneerlijke handelspraktijken

Kennismakingsgesprek

Advocaat Hendrik Bosmans hecht veel belang aan een persoonlijke kennismaking.

Het blijft de beste manier om een duurzame samenwerking te beginnen. Een waar wederzijds vertrouwen aan de basis ligt.

De prijs van een kennismakingsgesprek van een half uur bedraagt 75 euro.

Te kort om in detail een probleem te behandelen, maar wellicht voldoende om u een eerste advies te geven en u te overtuigen van de meerwaarde die Hendrik Bosmans voor u kan betekenen.

Maak een afspraak

Erelonen en onkosten

Het ereloon omvat de vergoeding die u betaalt voor de prestaties die Hendrik Bosmans leverde.
Onder geleverde prestaties denken we aan consultatie, studie dossier, advies, opstellen dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, pleidooien, opvolging dossier.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u in detail uitgelegd hoe het ereloon zal berekend worden. Transparantie staat voorop.

Drie formules

Per uur

Per uur

U betaalt een vast bedrag per uur voor de verleende diensten.

De waarde van de zaak

De waarde van de zaak

U betaalt een percentage van de geldwaarde waarmee de zaak overeenkomt.

De aard van de zaak

De aard van de zaak

U betaalt een vast bedrag per prestatie of reeks van prestaties.

Kantoorkosten

opening dossier: vast bedrag; verplaatsingskostenbriefwisseling (post, fax, mail): vast bedrag per eenheid; getypte bladzijden andere dan briefwisseling (conclusies, verzoekschrift, inventaris, …): vast bedrag per bladzijde

Gerechtskosten en uitgaven

Deurwaarderskosten, rolrechten, vertaal- of andere kosten dienen door de cliënt te worden voorgeschoten. Deze kosten kunnen geheel of gedeeltelijk op de verliezende partij worden verhaald.

Provisies

Bij het openen van het dossier kan een provisie gevraagd worden. Later kunnen aanvullende provisies gevraagd worden.

Neem contact op

Amerikalei 27 bus 8
2000 Antwerpen
België

tel. +32 (0)3 248 25 35
fax. +32 (0)3 248 78 72
e-mail. hendrik@advocaatbosmans.be

Wij zijn enkel geopend op afspraak.

© Advocaat Bosmans 2017